تماس با سازمان تماس با سازمان

 

آدرس: قزوين - انتهاي خيابان مولوي ، تقاطع بلوار جمهوري اسلامي ، جنب اداره آگاهي
 
 
شماره هاي تماس:
 
 مديريت :                33562200  
روابط عمومي :       33560500
حراست :                33557780
آموزش :                 33362820
آتش نشان داوطلب:      33368992 
فاكس :                   33557777
 
شماره پيامک:     3000500125 
 
ايميل سازمان: fire@qazvin.ir