سرپرست سازمان

پيامبرصلي الله عليه وآله : دَخَلَ عَبدٌ الجَنَّةَ بِغُصنِ شَوكٍ كانَ عَلي طَريقِ المُسلِمينَ فَأماطَهُ عَنهُ بنده‏ اي به سبب برداشتن شاخه خاري از سرراه مسلمانان به بهشت رفت ...

بيوگرافي مدير عامل

بیوگرافی: قدیر موسی خانی تحصیلات:فوق دیپلم آتش نشانی-کارشناس مدیریت امداد و سوانح- ارشد مدیریت منابع انسانی آموزش دیده:فرماندهی عملیات و مدیریت بحران(ژاپن)و دوره های مرتبط با آتش...