دوشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۹

عضو شورای شهر قزوین:

آموزش همیار آتش نشان تاکسیران حرکت بسیار خوبی است

آموزش همیار آتش نشان تاکسیران حرکت بسیار خوبی است

مهدیه سادات قافله باشی عضو شورای اسلامی شهر قزوین در مراسم اجرای طرح تاکسیران همیار آتش نشان گفت: به دلیل نیاز سرعت عمل در خدمات رسانی و واکنش سریع در هنگام حوادث و با توجه به ترافیک موجود در سطح شهر،تارسیدن خودروهای دستگاههای امدادی ،بهترین راه استفاده از نیروهای مردمی نظیر تاکسیرانان است که مویرگی در تمام نقاط شهر جریان دارند.

وی با اشاره به مشارکت و توافق خوب  انجام شده بین سازمانهای تاکسیرانی و آتش نشانی برای آموزش تاکسیرانان گفت:وجود جمعیت 30 هزار نفری تاکسیرانان میتواند خدمات بموقع امدادی را به شهروندان ارائه دهد که در این راه صدور گواهینامه و کارت شناسایی میتواند در کمک رسانی بهتر کمک رسان باشد.

تصاویر مرتبط