دوشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۹

سرپرست معاونت خدمات شهری :

استفاده از ظرفیت تاکسی‌ها برای امدادرسانی در حوادث شهری، موجب افزایش سرعت و کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان می‌شود.

استفاده از ظرفیت تاکسی‌ها برای امدادرسانی در حوادث شهری، موجب افزایش سرعت و کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان می‌شود.

مقدم سلیمی، سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری قزوین در نخستین همایش تاکسیران همیار آتشنشان که با حضور اعضای شورای اسلامی شهر، مدیران شهری و تاکسیرانان داوطلب برگزار شد، گفت: استفاده از ظرفیت تاکسیها برای امدادرسانی در حوادث شهری، موجب افزایش سرعت و کیفیت خدماترسانی به شهروندان میشود.

 مقدم سلیمی پیشنهاد کرد به تاکسیرانان همیار آتشنشان کد شناسه اختصاص یابد و بروی تاکسیهای آنان برچسب ویژه نصب شود تا در زمان حادثه، شهروندان از تخصص و مهارت آنان به عنوان نیروهای آموزشدیده اطمینان حاصل کنند.

تصاویر مرتبط