دوشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۹

موسی خانی سرپرست سازمان آتش نشانی قزوین:

ارتقاء فرهنگ ایمنی و کاهش حوادث شهری از برنامه های اصلی سازمان است.

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین در مراسم اجرای طرح آتش نشانان داوطلب تاکسیران که با حضور مدیرکل مدیریت بحران استان،معاونین شهرداری،اعضای شورای شهر و مدیان سازمانهای مختلف شهری،پلیس راه،نیروی انتظامی راهور،هلال احمر،اورژانس و ادارات مختلف برگزار شد گفت: با توجه اهداف سازمان مبنی بر ارتقاء فرهنگ ایمنی و پیشگیری و کاهش حوادث شهری ، آموزش شهروندی را در اولویت برنامه های خود قرار داده ایم و آموزش اقشار مختلف مردم نظیر تاکسیرانان یکی از این برنامه ها است .

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین در مراسم اجرای طرح آتش نشانان داوطلب تاکسیران که با حضور مدیرکل مدیریت بحران استان،معاونین شهرداری،اعضای شورای شهر و مدیان سازمانهای مختلف شهری،پلیس راه،نیروی انتظامی راهور،هلال احمر،اورژانس و ادارات مختلف برگزار شد گفت: با توجه اهداف سازمان مبنی بر ارتقاء فرهنگ ایمنی و پیشگیری و کاهش حوادث شهری ، آموزش شهروندی را در اولویت برنامه های خود قرار داده ایم و آموزش اقشار مختلف مردم نظیر تاکسیرانان یکی از این برنامه ها است .

موسی خانی افزود: با همکاری سازمان تاکسیرانی ، آموزش 100تاکسیران در برنامه قرار داده ایم تا نکات اولیه ایمنی و کار با خاموش ها و کمک های اولیه و احیای قلبی، اطفاء حریق و ... را آموزش ببینند.

وی ادامه داد: این طرح با معرفی 100 نفر از تاکسیرانان فعال و داوطلب حوزه تاکسیرانی و با برنامه ریزی واحد آموزش سازمان برگزار شد که دآموزش های اولیه ایمنی کار با خاموش کننده ها ،کمک های اولیه،احیای قلبی – ریوی،اطفای حریق را آموزش دیده و و در آینده، نیز برنامه های آموزشی تخصصی حمایت و آموزش تعداد بیشتری تاکسیرانان مد نظر قرار داد.

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی قزوین با بیان اینکه اولین گروههایی که به امداد مردم می آیند ،خود مردم هستند و بهترین کار آموزش عمومی مردم است.افزود استفاده از ظرفیت های ارزشمند مردمی در خصوص مقابله با حوادث شهری و ترویج فرهنگ ایمنی خودامدادی و دگرامدادی و جذب مشارکت بیشتر شهروندان در تامین ایمنی شهر در رئوس یرنامه های سازمان قرار دارد.

وی ادامه داد:در حال برنامه ریزی برای انجام دوره های آتش نشانان داوطلب در اصناف و گروههای مختلف جامعه هستیم و آمادگی مشارکت در برگزاری برنامه های آموزشی با تمامی ادارات،نهادها و تشکلها را داریم.

تصاویر مرتبط