شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۴

آتش نشانی قزوین سیاه پوش شد

در پی شهادت سپهبد قاسم سلیمانی، ایستگاه های سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین سیاه پوش شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری قزوین؛ در پی شهادت حاج قاسم سلیمانی، ایستگاه های سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین سیاه پوش شد، همچنین بنرها و پوسترهای شهادت سرباز ولایت و امت  اسلام "سردار شهید حاج قاسم سلیمانی" در ایستگاه های آتش نشانی نصب شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری قزوین؛ در پی شهادت حاج قاسم سلیمانی، ایستگاه های سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین سیاه پوش شد، همچنین بنرها و پوسترهای شهادت سرباز ولایت و امت  اسلام "سردار شهید حاج قاسم سلیمانی" در ایستگاه های آتش نشانی نصب شد.

تصاویر مرتبط