چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۰۹

بازدید کارشناسان پیشگیری سازمان آتش نشانی از مراکز مختلف

طی ماه گذشته، تعداد ۲۵ مورد کارشناسی حریق و حوادث در خصوص ارائه به مراکز درخواست کننده صورت پذیرفت.

رحمانی معاون آموزش و پیشگیری آتش‌نشانی قزوین گفت: در کنار بازدیدهای کارشناسی از مراکز ارائه شده نیز کارشناسان این سازمان نسبت به بازدید اماکن تجاری،صنعتی ،عمومی و مجتمع های مسکونی اقدام می کنند.

وی ادامه داد:مردم ایمن‌سازی را در سبد هزینه خود نمی‌آورند و ممکن است روزی تمام سرمایه آنها نابود و حتی منجر به نابودی سرمایه‌های دیگران نیز شود و از طرفی بیمه حوادث و آتش سوزی اماکن می تواند کمک حال حادثه دیدگان باشد.

تصاویر مرتبط