شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

حریق مغازه در اتوبان تهران-زنجان

آتش سوزی مغازه خواربار فروشی در عوارضی شماره دو قزوین(تهران-زنجان) اطفاء شد.

مرتضی جمالی افسر کشیک  سازمان آتش نشانی قزوین گفت: در پی اطلاع رسانی به سامانه ۱۲۵  مبنی بر حریق مغازه خواربار فروشی در عوارضی شماره دو قزوین(تهران-زنجان) و احتمال سرایت آن به مغازه های مجاور، بلافاصله نیروهای عملیاتی ایستگاه های 4،1 و 5  علی رغم قرار گرفتن محل آتش سوزی در بیرون محدوده شهری و مسافت زیاد، در کمترین زمان ممکن به محل حادثه رسیدند و  نسبت به اطفای حریق و جلوگیری از سرایت آن به سایر مغازه های اطراف اقدام شد.

گفتنی است؛ با توجه به عدم کارایی تجهیزات اطفایی موجود در محل و نحوه چیدمان مغازه ها و لوازم موجود،خطر شعله ور شدن تمامی مغازه ها وجود داشت.

 لازم است تمامی کسبه نسبت به کنترل کپسول آتش نشانی در محل کسب و کار خود و یا تهیه کپسول آتش نشانی  اقدام نمایند تا در صورت بروز آتش سوزی در لحظات اولیه نسبت به اطفای آن اقدام شود.

تصاویر مرتبط