چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۱۶

سقوط پیکان وانت به داخل کانال آب و نجات راننده

سقوط خودروی پیکان وانت به داخل کانال آب جاده کورانه باعث محبوس شدن راننده داخل آن شد.

مرتضی جمالی افسر کشیک سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین گفت:طی نماس با سامانه 125 از سقوط یکدستگاه خودروی پیکان وانت به داخل کانال آب جاده کورانه خبر داده شد که بلافاصله 3 دستگاه خودرو از ایستگاههای 1و 5  به محل اعزام شدند که همزمان با رسیدن آتش نشانان، راننده توسط افراد گذری از اب ییرون کشیده شد.

تصاویر مرتبط