پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۱۰

نقطه یابی شیرهای هیدرانت آتش نشانی در قزوین

جلسه هماهنگی طرح مطالعاتی شیرهای هیدرانت شهر قزوین با حضور کارشناسان اداره اب وفاضلاب و سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری در دفتر مدیر کل مدیریت بحران استانداری برگزارشد

در این جلسه در خصوص نقطه یابی بهینه شیرهای هیدرانت در سطح شهرکه با استفاده ازروش های روز دنیا همچون شبکه عصبی مصنوعی و تحلیل داده کاوی اطلاعات و پارامترهای موثر بر جانمایی شیرهای هیدرانت انجام خواهد شد به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.

 شایان ذکر است در حال حاضر ۱۶۶ شیر هیدرانت در سطح شهر موجود می باشد که در زمان بروز حریق از جمله تجهیزات اطفا ثابت محسوب می شود.

تصاویر مرتبط