پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۹

جلسه مشترک معاونت شهرسازی شهرداری و سازمان آتش نشانی به منظور افزایش میزان ایمنی در ساختمان های بلند مرتبه برگزار شد

جلسه مشترک معاونت شهرسازی شهرداری و سازمان آتش نشانی به منظور افزایش میزان ایمنی در ساختمان های بلند مرتبه برگزار شد.

قدیر موسی خانی سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین، گفت: با توجه به گسترش شهرها و افزایش ساخت و ساز و ساختمان های بلند، توجه به بحث ایمنی در این حوزه بیش از پیش لازم و ضروری است.

وی ادامه داد: پوشش های ضد حریق، سیستم اعلام و اطفای حریق ، معماری ساختمان، خاموش کننده های اطفاء حریق و تعبیه راههای خروجی اضطراری از موارد مهمی است که در بحث ایمنی ساختمان و بخصوص در ساختمان های بلند مرتبه باید مورد توجه قرار گیرد.

ضیایی سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری نیز در این خصوص گفت:بازدیدهای دوره ای از ساختمان های بلند مرتبه و مجتمع های مسکونی توسط معاونت شهرسازی ومعماری شهرداری و کمیته ایمنی استان صورت می گیرد.

در این جلسه که با حضور معاون شهرسازی شهرداری قزوین ومعاونین و کارشناسان مربوطه و سرپرست سازمان آتش نشانی وکارشناسان واحد آموزش و پیشگیری آتش نشانی  برگزار شد؛ در خصوص  همکاری های آموزشی و فنی در حوزه بحث سوم مقرارت ملی ساختمان، تشکیل کار گروه مشترک با معاونت شهرسازی و شهری سازی مناطق شهرداری جهت نظارت و اجرای درست به مباحث مقرارت ملی ساختمان، ادامه روند همکاری در خصوص وضعیت ساختمان های خاص ،هم افزایی در خصوص کاهش مشکلات و ارتقاء سطح ایمنی ساختمان های بلند مرتبه، بررسی روند فعایت های شهرهای پیشرو در حوزه رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوگیری از شهرهای موفق در این خصوص بحث و تبادل نظر شد.

پاپان پیام

تصاویر مرتبط