پنجشنبه ۱۳۹۰/۰۱/۱۸

همزمان با روز طبيعت اتفاق افتاد

واژگوني خودروي پليس در بوستان باراجين

خودروي پرايد نيروي انتظامي که همزمان با روز طبيعت در بوستان باراجين به داخل دره سقوط کرده بود توسط ماموران سازمان آتش نشاني از محل حادثه خارج شد.

 

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري قزوين در جريان اين حادثه دو سرنشين خودروي پرايد نيز که از ماموران نيروي انتظامي بودند و در داخل خودروي حادثه ديده قرار داشتند با سرعت و حضور به موقع ماموران سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني قزوين از محل حادثه خارج شدند.
گفتني است همزمان با روز طبيعت 10 اکيپ سيار سازمان آتش نشاني در نقاط تفريحي شهر قزوين براي افزايش ايمني شهروندان مستقر بودند که 3 اکيپ آن در محدوده باراجين و بوستان فدک حضور داشتند. 
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط