پنجشنبه ۱۳۹۰/۰۱/۱۸

آتش در آتليه مجتمع زيتون

آتليه عکاسي واقع در مجتمع زيتون خيابان خيام قزوين در آتش سوخت .

 

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري قزوين با وجود اعلام با تاخير آتش سوزي در اين آتليه ماموران اين سازمان موفق به مهار آتش و جلوگيري از گسترش آتش سوزي در اين مجتمع تجاري شدند.
در جريان اين حادثه و با به صدا درآمدن آژير دزدگير اين آتليه و اطلاع به صاحب آتليه براي حضور در مجتمع و باز شدم درب آتليه آتش سوزي با رسيدن اکسيژن در حال گسترش و شعله ور شدن بود که با حضور به موقع آتش نشانان و انجام عمليات اطفاء اين آتش سوزي با موفقيت مهار شد .
پايان پيام
 

 

تصاویر مرتبط