پنجشنبه ۱۳۹۰/۰۱/۱۸

توسط ماموران آتش نشاني قزوين صورت گرفت؛

نجات شهروند موتور سوار از داخل گودال

شهروند موتور سوار قزويني که به گودال سقوط کرده بود با تلاش ماموران سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني قزوين نجات يافت.

 

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري قزوين در پنجمين روز از تعطيلات نوروزي ميلاد باجلوند راکب موتورسيکلت که در خيابان نوروزيان و به دليل بي احتياطي و عدم وجود حفاظ مناسب اطراف گودال ايجاد شده در يک کارکاه ساختماني به داخل اين گودال سقوط کرده بود و دچار شکستگي شديد از ناحيه دست و پا شده بود و با تلاش آتش نشانان قزوين و در يک عمليات موفق به نجات از اين حادثه شد و به ماموران اورژانس تحويل داده شد ، موتورسيکلت سقوط کرده در اين گودال نيز از محل حادثه خارج گرديد و درخصوص ايمن سازي محل از سوي کارشناسان سازمان آتش نشاني به مالکان اين مجتمع تجاري در حال احداث تذکر داده شد.
پايان پيام
 

 

تصاویر مرتبط