چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۱۲

ریاست سازمان آتش‌نشانی شهرداری قزوین گفت :

برگزاری جلسه فشرده کارگروه تدوین برنامه 5ساله مدیریت بحران شهر قزوين

در راستای جمع بندی و نهایی سازی موضوعات مربوطه ، آخرین جلسات کارگروه تدوین و اجرایی سازی برنامه 5ساله ایمنی و مدیریت بحران شهر قزوين در سازمان آتش نشانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین ، جلسات نهایی کارگروه تدوین برنامه  پنج ساله مدیریت بحران شهر قزوين با حضور موسی خانی ریاست و اعضای کارگروه تدوین برنامه 5 ساله ایمنی و بحران شهر قزوین ، مدیریت شهرداری منطقه یک ، مدیریت سازمان ساماندهی مشاغل ، مدیریت سازمان پسماند ، مدیریت سازمان پارکها و فضای سبز ، مدیریت سازمان ترافیک ، مدیریت بحران شهرداری قزوین و کارشناسان و مشاوران متخصص علمی و دانشگاهی برگزار شد.

در اين جلسه در رابطه با جمع بندی موضوعات مرتبط با ايمنی و مدیریت بحران در شهر از جمله پروژه های مرتبط با هر سازمان در برنامه 5 ساله آینده و سایر موضوعات تخصصی بحث و تبادل نظر گردید.

شایان ذکر است؛ سازمان آتش نشانی ریاست کارگروه تدوین برنامه پنج ساله ایمنی و بحران شهرداری قزوین را بر عهده دارد و این برنامه با مشارکت تمامی معاونت ها و سازمان های شهرداری در حال تدوین نهایی می باشد.

تصاویر مرتبط