*

چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۳

حریق خودرو در میدان تهران قدیم قزوین

حریق خودرو در میدان تهران قدیم قزوین مهار شد

مرتضی جمالی رییس ایستگاه یک آتش نشانی قزوین گفت: ساعت 9 صبح چهارشنبه در تماس با سامانه 125 از وقوع حریق خودرو در میدان تهران قدیم خبر داده شد که بلافاصله دو دستگاه خودرو به محل اعزام شد. وی ادامه داد: استفاده از خاموش کننده دستی خودروهای عبوری باعث جلوگیری از گسترش حریق خودرو شد که با حضور اتش نشانی نسسبت به اطفای کامل اقدام شد.

تصاویر مرتبط