پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۱

امضای تفاهم نامه همکاری آتشنشانی قزوین و شرکت صنعتی فرابرد فرانمای آسمان

امضای تفاهم نامه همکاری آتشنشانی قزوین و شرکت صنعتی فرابرد فرانمای آسمان

موسی خانی رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین گفت: این تفاهم نامه بر اساس مطالعات پهپاد های آتش نشان (جنگ با آتش و نظارت بر عملیات آتش نشانی)،تحقیق و پژوهش دوجانبه درخصوص ساخت پهپادهای کاربردی در حوزه امداد و نجات و اطفاء حریق و تجهیز پهپادی سازمان آتش نشانی قزوین طی قرارداد های خرید و فروش در حوزه های پایش و نظارت  با امضای طرفین رسید.

تصاویر مرتبط