پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۱

اجرای آموزش و مانور عملیاتی کارکنان معاونت خدمات شهری شهرداری قزوین

برنامه آموزشی و مانور عملیاتی کارکنان معاونت خدمات شهری شهرداری قزوین توسط واحد آموزش سازمان آتش نشانی انجام شد.

رحمانی معاون آموزش و پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین افزود: مشابه این برنامه نیز چندی پیش برای کارکنان سازمان میادین برگزارشده بود و تا پایان مهر ماه جهت سایر سازمان های خدمات شهری مثل فضای سبز پسماند و آرامستان ها اجرا خواهد شد.

تصاویر مرتبط