پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۱۸

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین اعلام کرد:

بهره برداری از ایستگاه آتش نشانی دانش در مهرماه

قدیر موسی خانی رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین گفت: نهمین ایستگاه آتش نشانی قزوین در ناحیه شهری دانش و مهرماه به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد: با توجه به نیاز شهروندان دانش و ناصرآباد و خدمات رسانی سریع تر به حریق وحوادث منطقه و از جمله تصادفات جاده ای اتوبان ،نسبت به تهیه زمین و ساخت  ایستگاه آتش نشانی در ناحیه منفصل شهری دانش اقدام شد.

موسی خانی با بیان اینکه از لحاظ تعداد ایستگاه آتش نشانی نسبت به تعداد جمعیت درحد استاندارد قرار داریم، افزود: هم اکنون 8 ایستگاه آتش نشانی در سطح شهر قزوین فعال است، ولی با توجه به نیاز خدمات ایمنی در نواحی منفصل شهری ، 2 ایستگاه در حال ساخت در نواحی شهرک دانش و اندیشه در حال مراحل پایانی می باشد.که با افتتاح آنها تعداد ایستگاههای قزوین به 10 ایستگاه آتش نشانی می رسد.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین تاکید کرد: طرح مطالعاتی ساخت ایستگاه آتش نشانی در بافت مرکزی شهر و در محدوده بازار قزوین در حال انجام است .

تصاویر مرتبط