یکشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۱۳

بازدید کارشناسان حوزه پیشگیری آتش نشانی قزوین از شرکت های صنعتی

بازدید کارشناسان آتش نشانی از شرکت های صنعتی یاتاق بوش تاکستان و ایران پارافین انجام شد.

محرم اسدی مسئول واحد پیشگیری سازمان آتش نشانی قزوین گفت:ایمن سازی اماکن صنعتی ازاهمیت بالایی برخوردار بوده و این بازدیدها به همراه کمیته ایمن سازی مدیریت بحران استانداری و بصورت دوره ای انجام می شود.

تصاویر مرتبط