پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۸

حریق خاور در اتوبان قزوین زنجان مهار شد

حریق خاور در اتوبان قزوین زنجان نرسیده به دانشگاه آزاد مهار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی قزوین ، در تماس با سامانه 125 و گزارش یک  مورد حادثه آتش سوزی خودرو خاور ، آتشنشانان ایستگاه 5 به محل اعزام شدند.

مرتضی روزبه افسر کشیک سازمان آتش نشانی گفت: بلافاصله بعد از رسیدن خوردوی اعزامی به محل  آتش نشانان خوردوی دچار آتش سوزی را مهار و به طور کامل اطفا کردند.

تصاویر مرتبط