شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

نجات شهروند قزوینی از چاه پس از سه روز بی خبری

شهروند قزوینی پس از سه روز از چاه اطراف تالار شهر نجات یافت.

ململی مدیرمنطفه دو عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین گفت:طی تماس با سامانه 125 مبنی بر سقوط فردی به عمق چاهی در اطراف مجموعه تالار شهر قزوین،بلافاصله نیروهای امداد و نجات ایستگاههای 5 و 4 در محل حادثه حاضر شدند.

وی افزود: با استفاده از تجهیزات امدادو نجات و ورود امدادگر به داخل چاه، این شهروند 55 ساله با صدمه جزئی از چاه خارج و تحویل نیروهای اورژانس شد.

ململی ادامه داد: پس از بی خبری خانواه از مصدوم ،برادر وی با توجه به اینکه از محل رفت و آمدش با خبر بوداو را در حالت کم جان و نیمه هوشیار در داخل چاه پیدا می کند.

تصاویر مرتبط