پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۸

مقدم سلیمی سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری قزوین خبر داد :

مشارکت خوب شهرداری در مانور ساعت صفر زلزله

مانور ساعت صفر با حضور معاون عمرانی استانداری قزوین و بر اساس سناریوی زلزله‌ای 5 ریشتری برای محک میزان آمادگی نیروهای امدادی قزوین باحضور بموقع و مشارکت موثرسازمانهای مختلف شهرداری قزوین نظیر آتش نشانی ،پسماند ،عمران و بهشت فاطمه برگزار شد .

مقدم سلیمی سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری قزوین افزود: شهرداری قزوین در کنار مانورها و برنامه های مختلف که در سطح شهر برگزار می نماید بعنوان شهرداری مرکزاستان در برنامه ها و مانورهای مختلف استانی حضور دارد و میزان آمادگی و مشارکت سازمانها و معاونت های مختلف شهرداری سنجیده می شود./

تصاویر مرتبط