پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۸

اطفای حریق منزل و نجات 4 نفر از دود گرفتگی در شهر قزوین

با شعله ور شدن یکی از اتاقهای منزل مسکونی در خیابان سعدی فرعی قزوین،آتش نشانان 4 نفر از ساکنین را نجات دادند.

حسین حاجی آقاسی، افسر کشیک سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین گفت: ساعت 19:30 چهارشنبه در تماس با سامانه 125 از وقوع حریق و گرفتار شدن ساکنین در منزل مسکونی سه طبقه در خیابان سعدی فرعی خبر داده شد که بلافاصله آتش نشانان ایستگاههای 6 و 7 در محل حاضر شدند.

وی افزود: با توجه به شرایط موجود و دود بسیار در ساختمان، در کنار ایمن سازی و اطفای اولیه حریق،گروهی از آتش نشانان  اقدام به خارج کردن ساکنین و تخلیه دود کردند.

تصاویر مرتبط