بیوگرافی:

قدیر موسی خانی

تحصیلات:فوق دیپلم آتش نشانی-کارشناس مدیریت امداد و سوانح- ارشد مدیریت منابع انسانی

آموزش دیده:فرماندهی عملیات و مدیریت بحران(ژاپن)و دوره های مرتبط با آتش نشانی(روسیه و دانشکده مورتون)

سوابق:آتش نشان(از سال79)-معاون عملیات سازمان(به مدت 10 سال)-قائم مقام سازمان-مدرس دانشگاه