اين ايستگاه به منظور عملکرد سريع تردد در محدوده بازار و محلات نواب و مجاهد بنا نهاده شده که با توجه به مناطق ذکر شده فقط از خودروي سبک و نيمه سنگين برخوردار است.
 
رئيس ايستگاه : یاسر شکوری             تلفن ايستگاه : 33362929
 
فرماندهان شیفت
هادی ربیعی
جواد یاربیگی
حسین ابراهیمیان
مراکز مهم تحت پوشش:

ادارات و نهادها : اداره صنايع ، اداره کار ، منابع طبيعي ، محيط زيست ، تعاون ، جهاد کشاورزي ، شهرداير منطقه يک ، اوقاف ، سپاه منطقه قزوين ، دادسرا ، آب منطقه اي

تجاري و صعنتي : بازار سنتي ، سه شنبه بازار
فضاهاي آموزشي ، تفريحي و ورزشي : دانشگاه علوم پزشکي ، خوابگاه دانشگاه ، دانشگاه آزاد نواب ، دانشگاه پيام نور ، تربيت معلم ، مرکز بهزيستي ، فرهنگ سراي نواب صفوي ، پارک شهيد بابايي ، پارک ميرداماد
مراکز درماني : درمانگاه شهيد بلنديان ، دانشکده دندانپزشکي
مراکز پر خطر : پمپ بنزين دروازه ، پمپ گاز کمربندي  
مراکز مذهبي و باستاني : امامزاده حليمه خاتون
ایستگاه های کمکی : ایستگاه شماره 3 مولوی