ايستگاه شماره : چهار (مينودر)    آدرس : شهرک مينودر بلوار صيادشيرازي نرسيده به ميدان تعاون
رئيس ايستگاه : رضا معروفی     تلفن ايستگاه : 33774444
تعداد خودروها : 6 دستگاه  
 
فرماندهان شيفت
یوسف برزگر
مصطفی فلاح
حامد کشاورز
 
    محدوده تحت پوشش ايستگاه :
    شمال : اتوبان قزوين به زنجان و تهران (مالکانه )  
    جنوب : انتهاي فازسوم لوازم خانگي پارس جنب کانال مادر  
    شرق : زمين هاي سپاه تا خيابان نوروزيان
     غرب : بلوار امام علي جديد الحداث  
 
خيابان هاي اصلي تحت پوشش : بلوار انصار الحسين – بلوار رزمندگان – بلوار صياد شيرازي – بلوار 22 بهمن – بلوار سيد الشهدا – بلوار الغدير – بلوار امام علي  
ميادين : حافظ – علمدار – پوشينه باف – امامت – اول و دوم و سوم کوثر – تعاون  
 
مدارس : کابل البرز – آيت اله باريک بين – امام علي ( ع) – کارو دانش – علامه جعفري – انديشه سبز – فاطمه الزهرا – کارتن پارس – استثنايي بياضيان  
دانشگاه ميرعماد – دانشگاه غزالي – دانشگاه پيام نور
پارك ها : پامچال – گلسار – گلبرگ  
 
پل ها : پل روستاي اردبيلک – پل روستاي نجم آباد – پل بلوار امام علي  
شهرداري ها : ناحيه شهرداري – سازمان پسماند مينودر
كلانتري ها : کلانتري 14 مينودر
پمپ بنزين و گاز : پمپ بنزين بلوار صياد شيرازي – پمپ گاز ميدان تعاون  
اماكن پر خطر : بيمارستان ولايت – پمپ بنزين و گاز – نمايندگي سايپا محلوجي – ساختمانهاي بلند مرتبه فجر و کاشي پارس – جهاد – دانشگاه غزالي  
اماكن درماني : بيمارستان ولايت – درمانگاه تقوي  
هتل ها : ورزش – الهيه - خوابگاه خليج فارس و آذريان  
ايستگاه هاي كمكي : ايستگاه پنج– ايستگاه هفت