مجتبی منتظری

رئیس سازمان آتش‌نشانی مجتبی منتظری

بيوگرافي مدير عامل

آشنايي با رياست رياست بالاترين مقام اداري و اجرايي سازمان است كه بر كليه واحدهاي تابعه سازمان، سرپرستي و نظارت داشته و مسئول حسن اجراي امور و حفظ منافع، سرمايه، اموال و دارايي سازمان و اجراي...

منوی تب ها

آموزش های شهروندی آموزش های تخصصی ...

لینک های فوتر

لینک های مهم دفتر مقام معظم رهبری نهاد ریاست جمهوری ...

بیوگرافی مدیر _منتظری

    آشنايي با رياست رياست بالاترين مقام اداري و اجرايي سازمان است كه بر كليه واحدهاي تابعه سازمان، سرپرستي و نظارت داشته و مسئول حسن اجراي امور و حفظ منافع، سرمايه، اموال و...

ایستگاه هفت

اين ايستگاه به منظور عملکرد سريع تردد در محدوده خیابان نوروزیان و غیاث آباد و همچنین برجهای مسکونی بلند مرتبه در این اماکن بنا نهاده شده که با توجه به مناطق ذکر شده از خودروي سبک...

معرفي ايستگاه شش

  اين ايستگاه به منظور عملکرد سريع تردد در محدوده بازار و محلات نواب و مجاهد بنا نهاده شده که با توجه به مناطق ذکر شده فقط از خودروي سبک و نيمه سنگين برخوردار...