آشنايي با رياست

رياست بالاترين مقام اداري و اجرايي سازمان است كه بر كليه واحدهاي تابعه سازمان، سرپرستي و نظارت داشته و مسئول حسن اجراي امور و حفظ منافع، سرمايه، اموال و دارايي سازمان و اجراي مفاد اساسنامه و مصوبات شورا و هيئت رئیسه مي باشد و در مقابل اين دو مرجع مسئول خواهد بود و هم اكنون اين مسئوليت بر عهده جناب آقاي مجتبي منتظري مي باشد.  

 

نام و نام خانوادگي:     مجتبي منتظري

متولد:                      1346   قزوين

ميزان تحصيلات :      مهندسي خاکشناسي از دانشگاه تبريز

تاريخ استخدام :        1371

سنوات خدمتي :        26 سال

نوع استخدام :           رسمي ـ وزارت کشور

پست سازماني:          مدير نظارت و هماهنگي خدمات شهري

مسئوليت فعلي :       رياست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداري قزوين

 

 سوابق خدماتي :

 •      کارشناس مسئول طراحي  فضاي سبز  مناطق شرق تهران
 •       مدير اجرايي شرکت گلشهر وابسته به معاونت خدمات شهري شهرداري  تهران
 •       مسئول واحد ساماندهي مشاغل شهرداري منطقه هفت تهران
 •       سرپرست خدمات شهري شهرداري منطقه هفت تهران
 •       شهردار آوج
 •       مدير عامل سازمان زيبا سازي شهرداري قزوين
 •       رييس اداره اجرائيات شهرداري قزوين
 •       مدير عامل سازمان ميادين  ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل مزاحم شهرداري قزوين
 •       مدير عامل سازمان آرامستانهاي شهرداري قزوين
 •       رياست سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين

       و هم اکنون

 •       رياست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداري قزوين