English (United States) Persian (Iran)
امروز: چهارشنبه، 30 خرداد 1397 
English (United States) Persian (Iran)
تاريخچه سازمان

تاريخچه آتش نشاني در قزوين

 

اگر چه ايجاد آتش نشاني در قزوين به سال 1303 خورشيدي مصادف با 1345 هجري قمري باز مي گردد، ليکن با توجه به حساسيت و اهميت گسترش ، تجهيز و ساماندهي اين مجموعه خدماتي و همچنين توسعه شهر و مهاجرت هاي فراوان به آن ، سرانجام در سال 1376 خورشيدي (1418 هجري قمري) سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري قزوين تاسيس شد و با رويکردي جديد و افزايش کمي و کيفي خدمات و فعاليت هاي خود به عنوان يکي از سازمان هاي تابعه شهرداري آغاز به کار نمود.

صفحه اصلي  |  آتش نشاني  |  معرفي ايستگاهها  |  تماس با ما  |  راهنماي ارباب رجوع  |  معرفي واحدها  |